Kalbų mokėjimas ir įmonės sėkmė

startup-593341__340

užsienio kalbosĮmonės darbuotojų užsienio kalbų vartojimas teikia įmonei nemažai naudos. Pagrindinė jų – greitas problemų sprendimas, tiesioginė komunikacija tarp asmenų visuose organizacijos lygmenyse arba įdomių verslo kontaktų užmezgimas. Kaip ugdyti įmonės darbuotojų kalbinius įgūdžius?

Kalbų nemokėjimas kenkia

Europos Komisijos paskelbti naujausi ELAN tyrimo rezultatai parodė, kad nemaža dalis Europos verslo sektoriaus atstovų patiria nuostolių dėl savo darbuotojų kalbinių ir tarpkultūrinių kompetencijų stokos1. Darbuotojai arba visai nevartoja konkrečios kalbos, arba gėdijasi ją vartoti. Todėl neatsako į užklausas ar pasiūlymus, nenoriai atsiliepia į tarptautinius skambučius, daro klaidų versdami (raštu ir žodžiu), praranda progą sudaryti naudingus, tarptautinius sandorius, be to, negeba užmegzti individualių, ilgalaikių santykių su klientais bei nekelia jiems pasitikėjimo.

Į kokių kalbų mokymą verta investuoti?

Įmonės, norėdamos sėkmingai konkuruoti užsienio verslo rinkose, privalo kelti savo darbuotojų kalbines ir kultūrines kvalifikacijas. Sprendimas, į kurias kalbas konkreti įmonė turėtų investuoti, priklauso nuo to, kokiose rinkose ji veikia.

Vyrauja nuomonė, kad tarptautinei veiklai organizuoti pakanka anglų kalbos žinių. Žinoma, anglų kalba – tai verslo kalba, kurią vartoja visas šiuolaikinis pasaulis. Tačiau daugelyje įmonių ši kalba labiau traktuojama kaip vienas pagrindinių gebėjimų, o ne kaip užsienio kalba. Ką tai reiškia? Pirma, nemažai įmonių vis dar turi gilinti savo darbuotojų anglų kalbos žinias, kad pastarieji galėtų laisvai šią kalbą vartoti. Antra, būtinybė įgyti konkurencinį pranašumą ir išmokti kitų kalbų, išskyrus anglų, bus vis labiau juntama.

Lietuva plėtoja aktyvią prekybą su Lenkija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Rusija ir Ispanija. Todėl minėtų valstybių kalbos tikrai netrukus papildys būtinų lietuvių verslininkams kalbų sąrašą. Be to, vis dažniau Lietuvos verslo sektoriaus atstovai ieško verslo galimybių Skandinavijos šalyse, o ypač Švedijos ir Norvegijos rinkose, kuriose verslo sėkmę lemia pasitikėjimas, klientų kultūros ir mentaliteto pagarba bei supratimas. Verslo partneriai iš Skandinavijos tikrai įvertins galimybę bendrauti jų gimtąja kalba, kas padės užmegzti prekybinių ryšių ir sudaryti naudingų sandorių. Stambiose tarptautinėse bendrovėse vis dažniau praverčia kinų kalbos mokėjimas bei kinų kultūros subtilybių išmanymas, kuri labai skiriasi nuo mūsų kultūros.

Kaip sukurti kalbų mokymosi strategiją įmonėje?

Iš pradžių būtina susipažinti su esamais kalbiniais darbuotojų gebėjimais ir pritaikyti juos prie visų organizacijos lygmenų poreikių bei prie visų įmonės funkcijų. Kitas žingsnis – numatyti darbuotojų individualius tikslus, susijusius su kalbinėmis kompetencijomis. Tada galite pradėti taikyti užsienio kalbų mokymosi strategiją įmonėje, pavyzdžiui, investuoti į užsienio kalbų mokymus, rūpintis kultūrinių kompetencijų raida, įdarbinti daugiakalbius darbuotojus, sukurti įmonės svetainę keliomis kalbomis, taip pat skatinti darbuotojus tobulinti ir kasdien naudoti savo kalbinius įgūdžius. Tai tikrai paskatins įmonės dinaminę plėtrą ir padės užmegzti naujų, tarptautinių kontaktų bei įgyti klientų.

___________________________
[1] http://ec.europa.eu/education/node_lt