Medicinos, farmacijos ir klinikinių tyrimų sričių tekstų vertimai ir kiti kalbiniai sprendimai

2464

Mūsų vertėjai – medikai. Jiems nėra nesuprantamų terminų ar neįskaitomo rašto

Medicinos ir farmacijos srityse neatleistinas net menkiausias netikslumas, todėl teksto vertimas turi būti atliekamas itin kruopščiai. Čia naudojama informacija tikrinama po kelis kartus, kad būtų visiškai tiksli ir aiškiai suprantama.

 

Medicinos srities vertimai

Medicinos srities vertimai – vieni sudėtingiausių. Vertindami savo klientus ir jų pasitikėjimą, tekstus versti patikime tik kruopščiai atrinktiems specialistams. Mūsų komandą sudaro medicininį išsilavinimą įgiję vertėjai, puikiai žinantys, kokios pasekmės lauktų dirbant aplaidžiai.

Versdami tekstus vadovaujamės klientų pateiktais terminų žodynėliais, dirbame su vertimo programomis, užtikrinančiomis tikslumą ir nuoseklumą. Nuo onkologijos iki farmacijos ir klinikinės medicinos – kiekvienam projektui paskiriame tinkamiausią ekspertą.

Mums svarbus ne tik aukščiausius kokybės reikalavimus atitinkantis teksto vertimas, bet ir duomenų saugumas. Tiek farmacijos įmonės, tiek ligos istorijų vertimus užsakantys individualūs klientai pageidauja konfidencialumo. Siekdami užtikrinti informacijos, su kuria dirbame, saugumą, įdiegėme informacijos saugumo valdymo sistemą, atitinkančią EN ISO/IEC 27001:2013 standarto reikalavimus.

 

Biotechnologija / Farmacija

Prieš vaistams patenkant į rinką, tenka išversti ir lokalizuoti daugybę dokumentų. Mūsų biotechnologijų ir farmacijos specialistų komanda verčia: • pacientų duomenų suvestines; • ISO ir IEC dokumentaciją; • patentus ir sutartis; • statistines ataskaitas; • pacientų apklausas;  • farmakologinius tyrimus; • informaciją apie produktą ir etiketes;  • naudojimo instrukcijas; • genetinių tyrimų dokumentus.

 

Klinikiniai tyrimai

Patikimos informacijos apie mokslinius tyrimus sklaida tampa vis svarbesnė. Siūlome klinikinių tyrimų vertimo paslaugas visais klinikinių tyrimų etapais.

IKIKLINIKINIŲ TYRIMŲ DOKUMENTACIJA

  • Ikiklinikinių tyrimų rinkodaros medžiaga ir klinikinių tyrimų protokolai; • ISO ir IEC dokumentacija; • chemijos, gamybos ir kontrolės dokumentai (CMC); • medžiagos saugos duomenų lapai (MSDS); • teisiniai dokumentai.

TYRIMŲ DOKUMENTACIJA

  • Pacientų duomenys; • ataskaitos; • nepageidaujamų įvykių ataskaitos; • pacientų rezultatų formos ir apklausos; • gyvenimo kokybės vertinimas (QoL); • klinikinių tyrimų vertinimas (įskaitant eCOA).

PAKUOTĖS IR RINKODARA

  • Vaistų įpakavimas ir ženklinimas; • procesų standartizavimas (SOP); • naudojimo instrukcijos; • mokomoji medžiaga; • patentai ir teisiniai dokumentai; • rinkodaros medžiagos lokalizavimas; • svetainių ir programinės įrangos lokalizavimas.
     

Sveikatos priežiūra

Nuo patarimų dėl gripo iki spaudimo aparato naudojimo instrukcijų: pacientams informacija turi būti prieinama jiems suprantama kalba. Mes verčiame ir lokalizuojame įvairią sveikatos priežiūros informaciją: • fizinės paciento apžiūros dokumentus; • pacientų apklausas; • gydymo nurodymus ir rekomendacijas; • pacientų rezultatų formas; • biudžeto suvestines; • ligoninės įrašus; • ligos istorijas; • informaciją apie pacientą; • informacinius leidinius apie sveikatą; • vaistų etiketes; • vaistų pakavimo ir ženklinimo duomenis; • klinikinius tyrimus ir protokolus; • mokomąją medžiagą ir vaizdo įrašus.

 

Medicininiai prietaisai

Jei gaminate, eksportuojate ar importuojate medicininę įrangą, jos aprašus ir instrukcijas privalote pateikti vartotojui suprantama kalba. Mūsų medicininių prietaisų vertimo paslaugos apima: • gamybos proceso aprašymus; • rinkodaros tekstus; • informaciją apie produktą; • etikečių informaciją; • medicininių ir chirurginių prietaisų patentus; • gaminių naudojimo, priežiūros ir sąrankos instrukcijas; • techninius vadovus ir programinę įrangą.

 

Medicininių dokumentų vertimas

Medicinos ir farmacijos srityse neatleistinas net menkiausias netikslumas, todėl teksto vertimas turi būti atliekamas itin kruopščiai, sykiu atsižvelgiant į konkrečios rinkos specifiką. Verčiami dokumentai: • preparato charakteristikų santraukos; • informaciniai lapeliai; • vaistų ženklinimo duomenys; • vartotojo vadovai; • naudojimo instrukcijos; • rinkodaros medžiaga; • leidimai prekiauti naujais vaistais; • teisiniai dokumentai; • patentai ir sutartys; • genetinių tyrimų duomenys; • farmakologijos ir toksikologijos ataskaitos; • moksliniai straipsniai ir tyrimai.

 

Kitos medicinos srities klientams teikiamos paslaugos:

–   specializuoti kalbų kursai medicinos personalui,

–   vertimo palyginimas su originalu (dvikalbis redagavimas),

–   vertimų koregavimas pagal atnaujintus dokumentus originalo kalba,

–   kitos, jūsų poreikius atitinkančios paslaugos.

 

Domina Skrivanek.lt vertimo paslaugos bei kiti kalbiniai sprendimai? Susisiekite su mumis – ne tik pakonsultuosime, bet ir pasiūlysime geriausią sprendimą. Juk kokybiškas teksto vertimas medicinos, farmacijos ir klinikinių tyrimų srityse – be galo svarbus.