Etikos kodeksas

UAB „Skrivanek vertimų biuras“ tikslas yra teikti klientams aukštos kokybės kalbines paslaugas, kad būtų lengviau jas tobulinti ir efektyviai bendrauti visame pasaulyje.

Mes stengiamės užtikrinti, kad dovanos ir svetingumas būtų tinkami verslo santykių kontekste ir kad jų vertė neviršytų tam tikro racionalaus lygio.

 1. Mes niekada neteikiame ir nepriimame finansinio ar kitokio svetingumo pasiūlymų mainais į verslo naudą.
 2. Mes visada patys finansuojame pagrįstas komandiruočių ir apgyvendinimo išlaidas.

Siekdami suteikti savo klientams kuo geresnes paslaugas, priimame visus sprendimus neatsižvelgdami į asmeninius interesus. Atkreipdami dėmesį į pirmiau nurodytą tikslą, vengiame galimo ar tariamo interesų konflikto situacijų, kurios gali turėti įtakos mūsų pareigų vykdymui.

 1. Vengiame situacijų, kurios iš tikrųjų ar numanomai galėtų turėti įtakos priimamiems sprendimams.
 2. Informuojame vadovą apie galimus interesų konfliktus, susijusius su mumis ar kitais asmenimis.
 3. Mes neteikiame privilegijų žmonėms iš asmeninių kontaktų rato.

Mes kruopščiai planuojame šią veiklą ir įgyvendiname ją etiškai, kad palaikytume savo verslo tikslus ir sukurtume socialinę vertę.

 1. Mes niekada nesiūlome rėmimo ar finansinės paramos be išankstinio patvirtinimo atitinkama tvarka.
 2. Kiekvienu atveju įvertiname rėmimo galimybes atsižvelgdami į įmonės reputaciją ir korupcijos riziką.
 3. Sprendimus dėl rėmimo priimame atsižvelgdami į ilgalaikę strategiją ir atitinkamai planuodami.

Kad ir kur užsiimtume veikla, vadovaujamės aukščiausiais skaidrumo ir sąžiningumo standartais. Dėl to galime būti tikri, kad mūsų veiksmai visada atitinka mūsų klientų, pačios įmonės ir plačiosios visuomenės interesus.

 1. Nepamirštame, kad mūsų verslo sprendimai neturėtų teikti jokios asmeninės naudos.
 2. Esame atsargūs pradėdami bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir niekada neatliekame mokėjimų, kad paspartintume tolimesnius veiksmus.
 3. Kiekvienu atveju mes tvarkome tikslią ir skaidrią finansinę apskaitą.

Atsižvelgdami į tai, kad politikos gyvenime dominuojantys asmenys kontroliuoja sprendimus ar procesus, kurie gali turėti įtakos mūsų įmonės verslo sėkmei, vadovaujamės aukščiausiais etikos standartais bendraudami su tokiais asmenimis.

 1. Jokiu būdu neteikiame dovanų valstybės tarnautojams ar viešųjų pirkimų procese dalyvaujantiems valstybinių įmonių atstovams.
 2. Susitikimuose su valstybės tarnautojais dalyvaujame kartu su kitu mūsų įmonės atstovu.

Informacija yra viena iš vertingiausių ir jautriausių mūsų turto sudedamųjų dalių. Mes dedame visas pastangas užtikrinti jos apsaugą laikydamiesi teisinių reikalavimų, pasirašytų sutarčių ir verslo poreikių.

 1. Mūsų tikslas yra užtikrinti informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą.
 2. Apdairiai tvarkome visą neviešą informaciją.
 3. Vengiame rizikingo elgesio internete.

Laisva ir sąžininga konkurencija garantuoja geriausius rezultatus vartotojui, įmonei ir plačiajai visuomenei. Mes visiškai palaikome įstatymų tvarka nustatytus konkurencijos ir etikos principus.

 1. Mes griežtai laikomės galiojančių nesąžiningos konkurencijos ir jos ribojimo įstatymo ir antimonopolinės politikos.
 2. Mes niekada nesinaudojame savo pirmaujančia pozicija rinkoje konkurencijai riboti.
 3. Iškilus problemoms, susijusioms su konkurencijos įstatymu, kreipiamės į nuolat teikiančius teisinę pagalbą asmenis.

Etinis elgesys skatina kapitalo rinkos efektyvumą. Kalbant apie viešai neatskleidžiamą informaciją, mes visada laikomės aukščiausių etikos standartų.

 1. Mes saugome konfidencialią verslo informaciją.
 2. Mes neprekiaujame pajais ar akcijomis, remdamiesi viešai neatskleidžiama informacija.
 3. Mes neklaidiname kitų, teikdami jiems netikslią informaciją.

Mes bendraujame atvirai, pristatydami mūsų bendrąsias vertybes. Nuoseklus informacijos perdavimas leidžia mums sukurti ir palaikyti viešą tvirto prekės ženklo, palaikančio mūsų verslo veiklą, įvaizdį.

 1. Mūsų pranešimai yra iniciatyvūs ir skaidrūs; teikiami nuoširdžiai ir orientuoti į paslaugas bei susiję su konkrečiais klausimais.
 2. Skelbdami turinį internete elgiamės protingai ir atsakingai.
 3. Vidaus pranešimus, skirtus platesnei gavėjų grupei, laikome viešaisiais pranešimais.

Mūsų organizacinės kultūros ir konkurencinio pranašumo stiprybė yra galimybė rasti, įdarbinti ir išlaikyti geriausius darbuotojus. Mes esame įsipareigoję laikytis sąžiningos įdarbinimo praktikos ir aktyviai kovoti su visomis neteisėtos diskriminacijos formomis.

 1. Aktyviai propaguojame žmogiškųjų išteklių įvairovę.
 2. Visi mūsų darbuotojai turi teisę džiaugtis darbo vieta, kurioje nėra priekabiavimo ir diskriminacijos apraiškų.
 3. Su visais kolegomis elgiamės pagarbiai ir laikomės bendro mandagumo taisyklių.

Klientai patiki mums savo asmeninę ir jautrią informaciją. Mes dedame visas pastangas, kad tokia informacija būtų konfidenciali ir naudojama tik verslo tikslais.

 1. Visose savo veiklose mes daugiausia dėmesio skiriame klientų privatumui.
 2. Mes tvarkome asmens duomenis tik tiek, kiek to reikia pareigų vykdymui.
 3. Mes laikome visus asmens duomenis griežtai konfidencialiais ir tvarkome juos laikydamiesi saugumo taisyklių ir ISO standartų.

Padedame savo klientams ir tiekėjams sumažinti jų pačių poveikį aplinkai.

 1. Ieškome galimybių sumažinti energijos suvartojimą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kiekį ir susidarančių atliekų kiekį.
 2. Žinome, kad mažinant poveikį aplinkai, sutaupoma išlaidų.
 3. Atsižvelgiame į savo sprendimų poveikį aplinkai.

Reikia kalbinių paslaugų? Pradėkite nuo užklausos.

Nedelsdami pateiksime pasiūlymą, o sulaukę Jūsų patvirtinimo imsimės darbo.

SUSISIEKITE!