Olandų ir flamandų kalbos – lygiavertės, bet nevienodos

Olandų ir flamandų kalbų skirtumai | Skrivanek

olandų ir flamandų kalbaOlandiškai daugiausiai kalbama Nyderlanduose ir Belgijoje – visame pasaulyje šią kalbą vartoja maždaug 23 mln. žmonių. Olandų kalba atveria sudėtinę paslaugų ir produktų rinką, kurios BVP siekia daugiau kaip 1 bilijoną JAV dolerių.

Tačiau olandų kalba turi skirtingų variantų. Pavyzdžiui, olandų kalbos flamandų tarme kalba 5,5 mln. Flandrijos gyventojų. Tai Belgijos regionas, kurį sudaro Vakarų ir Rytų Flandrijos, Briuselio, Flamandų Brabanto, Antverpeno ir Limburgo provincijos. Esama šimtų flamandiškų žodžių, kurių nevartoja Nyderlanduose gyvenantys ir olandiškai kalbantys žmonės. Be to, kartais skiriasi ir tarimas bei žodžių tvarka.

Palyginti su Nyderlanduose vartojama olandų kalba, flamandų kalboje daugiau formalumų. Ši ypatybė dažniau pastebima šnekamojoje, o ne rašytinėje kalboje, tačiau siekiantiems patekti į olandiškai kalbančias Belgijos rinkas rekomenduojama tekstus patikrinti ir suredaguoti – šį darbą turėtų atlikti flamandų vertėjas.

Kodėl būtina atsižvelgti į kalbinius skirtumus? Olandai flamandų kalbą ilgą laiką vertino kaip menkesnę. Pavyzdžiui, pagrindiniame olandų kalbos žodyne „Van Dale“ flamandiški žodžiai ir jų tarimas anksčiau buvo pateikiami kaip šalutiniai „teisingos“ Nyderlanduose vartojamos formos variantai. Ši tendencija keičiasi.

1980 m. buvo sudaryta sutartis dėl olandų kalbos sąjungos, vadinamos „Taalunie“. Sutartyje numatyta, kad dalyvaujančios šalys „nustatys bendrą politiką dėl olandų kalbos“. Sąjungos leidinys, Žalioji knyga, yra oficialus žodyno pobūdžio vadovas, kuriame apžvelgiama rašyba, daugiskaitos formos ir gramatinis žodžių vartojimas. Pastarąjį kartą leidinys peržiūrėtas ir išleistas 2015 m. spalį.

Kad rašyba ir žodžių vartojimas tiksliai atitiktų auditorijos poreikius, vertėjui derėtų atsižvelgti ir į Baltąją knygą. Ją sudarė olandų žiniasklaidos atstovai, nepritariantys kai kuriems Žaliojoje knygoje siūlomiems sprendimams. Abu leidiniai aktualūs tiek flamandų tarmei, tiek Nyderlanduose vartojamai olandų kalbai. Dažniausiai skirtumai labai subtilūs – bet juos tikrai pajus tie, kuriems ši tema svarbi.

Belgijoje įsikūrusiame „Skrivanek“ padalinyje dirba ir Belgijos, ir Nyderlandų olandų kalbos lingvistai. Jie padės Jums pasirinkti verčiamai medžiagai tinkamiausią toną.