Kur reikalinga specializuota rusų kalba?

Šiandien labai aktuali specializuota rusų kalba - skrivanek.lt

Pastaraisiais metais itin populiaru mokytis anglų kalbos. Daugelyje mokyklų angliškai pradedama kalbėti nuo antros klasės, o specialiuose kursuose lankosi vis daugiau suaugusiųjų. Gali pasirodyti, kad ji tuoj visiškai užgoš rusų kalbą, tačiau tai – ne visai tiesa. Ši kalba vis dar svarbi Baltijos ir Rytų Europos regione: anksčiau tai lėmė istoriškai susiklosčiusios aplinkybės, o dabar tam didelę įtaką turi darbo rinka ir ekonomika. Be jos darbo neįsivaizduoja daugelis specialistų, dirbančių transporto, mechanikos, statybos srityse. Pranašaujama, kad ateityje jos poreikis tik augs ir klausimas, kaip išmokti rusų kalbą, taps aktualus, ypač jaunajai kartai. Taigi, kur ją mokėti yra būtina ir naudinga?

 

Logistika

Dirbant logistikos srityje aktualios visos Europos kalbos, tačiau būtent rusų kalbai teikiamas prioritetas. Lietuva kasmet eksportuoja apie 67 % transporto ir logistikos paslaugų, didėlė dalis jų teikiama būtent Rusijai ir rusakalbei rinkai. Augant Lietuvos ir Rusijos verslo ryšiams, didėja keliomis kalbomis gebančių komunikuoti darbuotojų poreikis.

Čia ji reikalinga daugeliu aspektų, tačiau dažnai išskiriami du:

  • Šios kalbos mokėjimas išplečia kompanijos potencialių klientų ratą. Norint gauti ilgalaikius, stambesnius užsakymus, būtina kalbėti rusiškai, ypač jei įmonė orientuojasi į šios šalies rinką. Bendraujant gimtąja kalba, rusai yra labiau linkę užmegzti verslo ryšius, tampa sukalbami.
  • Daugelis logistikos, transporto kompanijose dirbančių vairuotojų yra ne Lietuvos piliečiai, dažniausiai atvažiuoja iš Ukrainos, Baltarusijos ir kitų Rytų Europos šalių. Dirbant vadovu, transporto vadybininku ar kitose pozicijose, negali kilti klausimas, kaip išmokti rusų kalbą: čia priimami žmonės, kurie laisvai gali susikalbėti su rusakalbiais įmonės darbuotojais.

Šioje srityje reikalingas tiek šnekamosios, tiek techninės kalbos išmanymas, todėl kiekvienam, norinčiam dirbti logistikos srityje, papildomi rusų kalbos kursai Kaune, Vilniuje itin pravers ir suteiks naujų darbo galimybių.

 

Inžinerija

Nesenai atlikti tyrimai parodė, kad daugiausiai mokslinių publikacijų išleidžiama anglų kalba, antroje vietoje – rusų. Tai neturėtų stebinti, nes Rusija nuo seno itin puoselėja ir remia įvairius fizikos, technologijų mokslus, o šiose srityse pasiekiami atradimai, inovacijos neatsilieka nuo Vakarų. Itin gerus Rusijos specialistų gebėjimus atskleidžia ir tas faktas, kad ji su JAV bendradarbiaus įgyvendinant NASA sukurtą projektą – statant pirmąją bazę Mėnulyje.

Nenuostabu, kad norint dirbti inžinerijos sektoriuje aktualu, kaip išmokti rusų kalbą. Šios kalbos mokėjimas, ypač Baltijos ir Rytų Europos regione, ne tik leis komunikuoti su rusakalbiais ekspertais, bet kartu suteiks galimybę patiems mokytis itin geruose Rusijos ir kitų Rytų šalių inžinerijos universitetuose. Todėl rusų kalbos kursai Kaune ir kituose didmiesčiuose tikrai pravers.

 

Statybų sektorius

Pastaraisiais metais į Lietuvą ir kaimynines Baltijos šalis atvyksta nemažai darbuotojų iš Baltarusijos, Ukrainos. Itin didelė jų dalis renkasi dirbti būtent statybų srityje. Statybose dirba apie 2,5 tūkstančio ukrainiečių ir pranašaujama, jog į mūsų šalį atvykstančiųjų skaičius augs 30–50 %. Visa tai lemia darbo jėgos trūkumas, o didžiausia paskata – bevizis režimas Ukrainos piliečiams.

Dėl šios padidėjusios imigracijos daugelyje įmonių komandos sudarytos tiek iš lietuvių, tiek iš kitataučių. Jaunimui, planuojančiam dirbti statybų sektoriuje, turėtų būti svarbus klausimas, kaip išmokti rusų kalbą. Be jos nėra įmanoma adekvačiai komunikuoti su šiais darbuotojais, kadangi retas kuris kalba lietuviškai.

Norintiems dirbti logistikos, inžinerijos, statybų sektoriuose, rusų kalbos kursai Kaune, Vilniuje ir kituose didmiesčiuose yra itin aktualūs. Augantys verslo ryšiai su Rusija ir itin didelė rusakalbių imigracija į Lietuvą tik padidino šios kalbos poreikį, ir dabar neužtenka ją mokėti tik paprastai, kasdienei komunikacijai – išaugo poreikis išmanyti atitinkamos srities terminologiją, techninę kalbą.