Veiklos pasauliniu mastu planai – nuo pat įmonės įkūrimo

užsienio kalbosEuropos pradedančiosios įmonės globalizacijos atžvilgiu turi pranašumą – spaudžiamos poreikio, į pasaulinę rinką jos žengia daug greičiau nei kolegos iš Šiaurės Amerikos. Prancūzijos, Ispanijos, Švedijos ir kitų Europos šalių rinkos žymiai mažesnės nei anglakalbių šalių, tad verslininkai nuo pat pirmos dienos pradeda galvoti apie veiklą už sienų. Atėjus palankiam metui plėstis ir skverbtis į naujas rinkas, jie jau būna pasiruošę psichologiškai, susiradę tinkamus vertimo paslaugų teikėjus ir apsvarstę geografinius veiklos mastus.

Bet kodėl Šiaurės Amerikos, JK ar Australijos pradedančiosios įmonės turėtų iš karto svarstyti galimybes vystyti veiklą ir kitose rinkose? Anglakalbė rinka ir taip milžiniška. Vis dėlto du trečdaliai potencialių klientų gyvena už pirminės rinkos ribų. Investuotojams patinka mąstymas apie ateitį ir ilgalaikiai planai, todėl klausimas, kur įmonės produkcija bus prekiaujama už penkerių ar dešimties metų, svarbus jau šiandien.

Be to, kitos rinkos anglakalbių šalių įmonėms gali būti palankesnės – jose yra mažiau konkurencijos ir panašių produktų. Pvz., tokios įmonės retai skiria dėmesio Arabų šalių rinkoms, nors jų gyventojai sudaro beveik 5 % visų pasaulio interneto vartotojų*. Ankstyvas pasirengimas žengti į šias rinkas gali būti puikus strateginis sprendimas.

Apie globalizaciją pradėjus galvoti „iš anksto“, galima ne tik sutaupyti lėšų, bet ir išvengti klaidų bei bereikalingų laiko sąnaudų, kai galų gale bus nuspręsta žengti į naujas rinkas. Jeigu įmonė nuo pat pradžių veiklą planuoja galvodama apie pasaulinę rinką, ji iš karto pasirinks paprastas, lengvai lokalizuojamas koncepcijas, logotipus ir prekių ženklus. Formuodama savo produktus, ji nuo pat pirmos dienos naudos reikšminius žodžius ir frazes, tinkamas ne vien, pvz., Amerikoje gyvenantiems vartotojams, – tad vėliau nereikės koncepcijų atsisakyti ir sukti galvos iš naujo.

Iš anksto galima pasirūpinti ir kitu svarbiu lokalizacijos elementu – programine įranga, palaikančia tarptautinių simbolių rinkinius (Unicode). Vartotojams matomas tekstas ir paveikslėliai turėtų būti atskirti nuo vykdomojo kodo. Be to, reikalinga galimybė išplėsti tekstą.

Ribotus lokalizacijos išteklius turinčiai JAV ar JK pradedančiajai įmonei verta rinktis saugų ir ekonomišką pasirengimo pasaulinei rinkai būdą – amerikiečiams skirtus tekstus lokalizuoti ir pritaikyti JK gyventojams (arba atvirkščiai). Žinoma, kalba šiuo atveju bus labai panaši, daugeliu atvejų galima naudoti tuos pačius tekstus. Išties paprasta atrasti variantų, kurie tiktų ir JK, ir JAV vartotojams – arba, pvz., tekstų, kurie pritrauktų ir australus, ir anglus.

Tuo tarpu esamus skirtumus – rašybos, sintaksės, humoro ir kultūros realijų – galima išspręsti. Šiais klausimais gali pasirūpinti įmonės darbuotojai, bendradarbiaudami su pajėgia kalbinių paslaugų teikėja – tokia kaip Skrivanek. Tai padės pasirengti sudėtingesnei lokalizacijai – atėjus laikui, procesai bus išbandyti, o galimos spragos pašalintos.

*internetworldstats.com duomenys